Všichni, kdo už mají stavbu za sebou, jistě potvrdí, že zcela klíčový je výběr stavební firmy. Rádi Vám tuto volbu ulehčíme a probereme
s Vámi všechny požadavky a představy.
Dodržování termínů
Nejdůležitějšími kritérii při výběru firmy jsou kvalita její práce, dodržení smluvní ceny a dodržení termínů jednotlivých prací i finálního dokončení stavby.

Reference zákazníků
Reference neznamenají jen prázdné heslo z reklamních letáků. Rádi Vám poskytneme kontakt na naše zákazníky.

Více o násBEZPLATNÉ ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY

Ne vždy je samořejmostí probrat se zákazníkem vzájemná cenová očekávání.

Zajištění stavebního materiálu

Nemáte-li čas a možnost zajistit si potřebné vybavení a materiál, rádi Vám pomůžeme.